באר שבע

באר שבע

שאלות ותשובות

הכוונה לפרויקט מגורים שבו כלל הדירות שבבעלות החברות  אזורים ו- דמרי מושכרות לטווח ארוך במחיר ידוע מראש לכל התקופה.

כן. יש עלויות נוספות בהתאם לקבוע בהסכם השכירות כגון דמי ניהול, ארנונה, חשמל, גז ועוד.

לא, כל הדירות בבניין המדובר  מיועדות להשכרה לטווח ארוך של עד 6 שנים.

על מנת להשכיר דירה בפרויקט נדרש להעמיד את הערבויות הבאות:

  1. שטר חוב בסכום של 3 חודשי שכירות, עליו יהיו חתומים גם שני ערבים שיהיו מקובלים על ידי החברה.
  2. תשלום פיקדון על סך שלושה חודשי שכירות + דמי ניהול שיוחזקו בתום תקופת השכירות כאמור בהסכם. הפיקדון יימסר כערבות בנקאית או הפקדת הסכום לחשבון החברה.
  3. ציקים לפקודת רשויות החשמל, מים, עירייה, גז וחברת הניהול ללא הגבלת סכום ותאריך אשר יישמרו בידי החברה ויוחזרו בתום תקופת השכירות כאמור בחוזה.

לא. ניתן להודיע 90 יום מראש לפני תום שנת שכירות הראשונה. ההודעה תימסר בהתאם לאמור בהסכם השכירות.

כן, אך עדיף להגיע בתיאום מראש על מנת שתוכלו לקבל את מלוא תשומת הלב של אנשי מרכז המבקרים, שעות הפעילות ימים א'-ה' 10:00-18:00 ויום ו' מ9:00-13:00

לאחר תום תקופת השכירות המקסימלית, ההתקשרות בין הצדדים מסתיימת ולא ניתנת להארכה.

לא אין עדיפות לפי אזור מגורים

לאחר פגישה עם נציג מרכז המבקרים ובכפוף לאישור הבקשה על ידי החברה ע"פ שיקול דעתה –  תוכלו להשכיר דירה בפרויקט

לא. הפרויקט כולו מושכר לשוק החופשי.

בבניין לובי כניסה בגובה כפול עם פינות ישיבה, חדר כושר מאובזר וחדר קהילה לרווחת דיירי הבניין.

כן, ניתן להגיע בתיאום מראש למרכז המבקרים בפרוייקט ולהתרשם מהדירות לדוגמא והבניין

השאר פרטיך